V našem kamnolomu, ki se nahaja v neposredni bližini sedeža podjetja, pridobivamo več vrst in debelin peska, primernega za gradnjo, betoniranje in nasipe vseh vrst.

PONUDBA GRAMOZMIH FRAKCIJ


   • 0 – 16 – za beton, nasipe dvorišč in cest ...,

   • 16 – 32 za drenaže,

   • 32 – 64 za drenaže in nasipe na zahtevnejših, močvirnatih terenih,

   • 0 – 32 – za nasip cest, dvorišč, parkirišč ter razne druge nasipe manjše debeline npr. zasip lukenj na       makadamskih cestah ...,

   • tampon 0 – 64 – za grobi nasip cest, dvorišč, parkirišč, zasip temeljev ter ostalega terena, kjer je zaradi       nosilnosti potreben debelejši sloj materiala ...,

   • tampon stena (0 – X) – za debelejše nasipe terena v več slojih, predvsem spodnji nosilni sloj cest, dvorišč       ter drugih gradbenih terenov ...,

   • kamen za škarpe, kamnite zložbe, utrjevanje terena ...