S težjo in lažjo gradbeno mehanizacijo nudimo:


   • nasipi peska raznih frakcij (temeljni, drenažni, tampon),

   • priprava terena za asfaltiranje ali tlakovanje (planiranje,      utrjevanje podlage),

   • nameščanje nosilcev (pilotov),

   • zemeljski nasipi,

   • regulacija usadov, plazov,

   • posipi cest.
Za vse dodatne informacije nas pokličite na številko 031 650 154 (Andrej).