manjši izkopi (privatna zemljišča):


   • izkopi dvorišč,

   • izkopi primerni za gradnjo,

   • izkopi kanalov (vodovod, elektrika, drenaže, meteorna voda),

   • rušenje objektov,

   • ureditev okolice (planiranje, valjanje).


večji izkopi:


   • izkopi cest,

   • izkopi parkirnih prostorov,

   • izkopi za temelje stanovanjskih objektov,

   • izkopi daljših kanalov (kanalizacija).

Za vse dodatne informacije nas pokličite na številko 031 650 154 (Andrej).